احساس گناه....!

احساس سنگینی میکنم

احساس گناه

احساس تنفر

احساس ............. .

فکر میکنم خدا با من غریبه است، فکر میکنم از زندگی دور شده ام، فکر میکنم  که  ........

این فکر ها و این احساس ها دیگر توانم را بریده دیگر نمیدانم چه کار کنم ؛ اگر هم بدانم نمیتوانم .....!

مینویسم شاید سبک تر شوم شاید راه توانستنم همین است و شاید هم ....!

/ 2 نظر / 11 بازدید
شیدا

نگاهم کن که من محتاج آن چشمان دلتنگم بمان بمان با من که من بی تو به یک دنیا شقایق دل نمی بندم

نرگس گ.

گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو بسر نمیشود احساس خوبیست. احساس گاهی آدمو به فکر میندازه شاید ....[گل]