گاهی...

گاهی در پیچ گاهی؛ پیچ میخورم

گاهی تیش بر ریش میزنم

گاهی بیش از هیچ نگاه میکنم

و گاهی فقط آه میکنم

 

گاهی پیچ میخورم و درست بر ریش میکنم و هیچ نمیفهمم

گاهی هیچ میکنم و دست بر ریش میکنم و در زندگی پیچ میخورم

 

گاهی زیاد میبینم

و گاهی .....

 

گاهی بیش هیچ؛ به هیچ نزدیک میشوم

و گاهی .....

 

گاهی پیچ میخورم و درست بر ریش میکنم و هیچ نمیفهمم

گاهی هیچ میکنم و دست بر ریش میکنم و در زندگی پیچ میخورم

/ 9 نظر / 10 بازدید
سیمین((dereil))

سلامممممم امیر جان وبلاگ خیلی خیلی قشنگی داری خوشحال میشم به منم سری بزنی [گل][گل][گل][گل]

پريناز

سلام امیدوارم روزگارت خوب بگذرد پروردگار دانا آن قلب پاک را دوست همی دارد که کانون عشق و کانون صمیمیت است. پیامبر اعظم (ص)

ما نسل سومی ها

سلااااااااااااام خوبی؟ آپیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم بدووووووووووو بیاااااااااااااااااا[گل]

پريناز

سلام دعای خیر نکردن در حق دوستان ، لحظات نیایش را باطل می کند.

ما نسل سومی ها

سلاااااااااااااااام آپیـــــــــــــــــــدم بدوووووووووووو بیاااااااااااااااااااا[گل]