سیاه سفید سلام

 

سیاه
سفید
سلام؛
از چپ به راست
راست ـ خودم
یا راست شما؟
مهم است
البته...
مهم نیست
چون نمیشناسم 
حتی یادم هست که بچه گی هایم در این عکس دنبال خودم هم گشته ام.

اولین باری بود که رسما فریب می خوردم
روزی که همه را تشویق کردند
پدرم زرنگ بود؛
کادو ام از همه بزرگتر بود
فکر میکردم که ...
ولی بعد ها فهمیدم؛ خیلی بعدها
وقتی که برای دومین بار سال اول مدرسه فریب خوردم
آنجا مادرم زرنگی کرده بود
من هم فکر میکردم باز هم ...
ولی وقتی پاک کنم که جزئی از هدیه هایم بود را گم کردم؛ و نگران بودم که معلممان که ماشین ندارد تا دوباره برود و پاکنم را بخرد؛ مادر خرید. 
فهمیدم
البت
بعد از کلی فکر...
اما؛
حالا دیگر چرا کسی زرنگی نمی کند؟

/ 3 نظر / 21 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir

ما نسل سومی ها

ســــــــــــــــــــلااااااااااااااام خوبی؟ آپیــــــــــــــــدم بدوووووو بیـــــــــــــــــــــــا[گل]

ما نسل سومی ها

زیباااااااا بوووووووووود شاید برای اینکه خیلی چیزااااااااااا فرق کرده[گل]